Daar zijn waar de mensen zijn

Gemeente Twenterand Participatie
Duurzaamheid
Klimaatadaptatie
Energietransitie
Bekijk de case

Met de regio in gesprek over het klimaat

Fluvius Klimaatadaptatie
Bekijk de case

Hoe krijg je
het gesprek op
gang?

Waterschap Drents Overijsselse Delta Klimaatadaptatie
Bekijk de case