Communicatie oplossing bij een overname

Persbericht in één dag

In verband met een overname van een bedrijf werd COMcept gevraagd om binnen één dag een persbericht te schrijven. Na een kort interview met de directeur, werd het persbericht opgesteld en na goedkeuring door ons verzonden naar vooraf geselecteerde media.

Projectteam