Hier zijn we goed in

Met een altijd praktische en toepasbare communicatie-aanpak brengen wij de zaak in beweging.

Participatie

Er is behoefte aan betrokkenheid, van inwoners en organisaties bij keuzes van overheden. Samen tot iets komen creëert draagvlak, begrip en levert een beter resultaat op. Er is steeds meer vraag naar participatietrajecten, met inwoners, organisaties en andere stakeholders. Maar hoe laat je zo’n traject goed en succesvol verlopen? Daar weten wij wel raad mee!

Bekijk de cases

Detachering

Onze  COMcepters  worden gedetacheerd. Voor ons volstrekt normaal, maar wat betekent het eigenlijk, detacheren? Gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties schreeuwen om specialisten voor een paar weken of maanden. Bijvoorbeeld voor een belangrijk project, tijdelijke vervanging van een vaste medewerker of wanneer ze tijdelijk extra capaciteit nodig hebben. Detachering is dan een snelle en ideale oplossing.  En wij bieden die.

Aangenaam, wij zijn jouw tijdelijke collega!  

Bekijk de cases

Duurzaamheid

Een lekker abstract containerbegrip. Het woord duurzaamheid zet niet aan tot actie, terwijl dat juist is wat we willen. Daarom hebben wij het liever over de energietransitie. Fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energiebronnen. Olie, aardgas en steenkool zijn niet langer de belangrijkste brandstoffen voor het verwarmen van onze huizen, het laten rijden van de auto en het opwekken van energie.

Nederland draait de gaskraan in Groningen dicht, nieuwbouw wordt niet meer op gas aangesloten, zonnevelden en windmolens zijn politieke breekpunten en nieuwe technieken voor energie opwekken en warmte creëren volgen elkaar in rap tempo op. Toch is het uiteindelijk de particulier die het moet doen. Meer dan de helft van de grond en daken in Nederland is namelijk in bezit van particulieren en ondernemers. Maar hoe krijg je hen in beweging? Daar zijn wij nou juist zo goed in. Onze ervaring helpt gemeenten en samenwerkingsorganisaties verder!

Hoe we dat doen? We laten het je graag zien.  

Bekijk de cases

Projectcommunicatie

Bekijk de cases

Omgevingscommunicatie

Communicatie met de omgeving kan  bijvoorbeeld  goed problemen, frustraties en irritaties voorkomen en daarvoor in de plaats begrip en draagvlak creëren. Daarom werkt omgevingscommunicatie. En wij kunnen dat!   

Bekijk de cases

Klimaatadaptatie

Een hoog sterftecijfer, ongedierteplagen, wateroverlast, lage grondwaterstanden, weggewaaide festivaltenten, afgelastingen van evenementen, oogstschade en schade aan de natuur. Allemaal gevolgen van stortbuien, extreme droogte en hitte. Hittegolven kwamen eerder één keer in de paar jaar voor, nu twee keer per jaar. We hebben te maken met een ‘nieuw normaal’ en daarop moeten we onze leefomgeving aanpassen, zodat de overlast acceptabel is of weggenomen wordt: klimaatadaptatie.

Iedereen is aan zet. Klimaatadaptatie is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten ook in actie komen. Wij inspireren en adviseren de publieke sector op dit thema. Strategische communicatieplannen, klimaatateliers, inwonersbijeenkomsten, participatietrajecten, inspiratieplatformen, actieplannen, evenementen, websites, flyers en content voor social media. Wij kunnen het!

Bekijk de cases

Strategie en proces

Voor de professionals van COMcept is het uitdenken van een strategie of het ontwikkelen van een communicatie- en/of marketingplan dagelijkse kost. Eerst denken, dan doen! De basis op orde.

Je vindt ons bij overheidsinstellingen waar we advies geven aan politiek-bestuurlijk gevoelige projecten. Maar ook zijn we thuis in de commerciële markt. We zetten merken neer, werken identiteiten uit en ondersteunen bij marktonderzoeken en interne communicatie- en organisatievraagstukken. Geen uitdaging is ons te gek, we pakken alles aan en werken samen met de klant. Heb jij een uitdaging voor ons?

Bekijk de cases

Energietransitie

Nederland draait de gaskraan in Groningen dicht, nieuwbouw wordt niet meer op gas aangesloten, zonnevelden en windmolens zijn politieke breekpunten en nieuwe technieken voor energie opwekken en warmte creëren volgen elkaar in rap tempo op. 

Toch is het uiteindelijk de particulier die grote veranderingen moeten doorvoeren. Meer dan de helft van de grond en daken in Nederland is namelijk in bezit van particulieren en ondernemers. Maar hoe krijg je hen in beweging? Daar zorgen wij voor! Onze ervaring helpt gemeenten  en samenwerkingsorganisaties om particulieren en ondernemers in actie te laten komen. Met de juiste middelen, informatieve en leuke bijeenkomstvormen of creatieve participatietrajecten brengen wij hen in beweging!

Bekijk de cases

Events met inhoud

Onze COMcepters hebben al heel wat events en reizen op hun naam staan: handelsreizen, congressen, conferenties, personeelsuitjes en (informatie)bijeenkomsten.

We beginnen met de juiste invulling door een creatief concept. Wat willen we bereiken met het evenement en met welke boodschap of les moeten bezoekers naar huis gaan? Hoe geven we daar een creatieve invulling aan? We regelen de juiste sprekers en boeiende workshops. Hoe het event eruit komt te zien, is afhankelijk van de wens van de klant.

Eigenlijk kunnen wij alles doen, geen uitdaging is te groot! De events van COMcept zijn niet alleen leuke feestjes, ze hebben ook een duidelijk doel en een passende invulling. Events mét inhoud dus.

Bekijk de cases