Communicatie en participatie bij wijkvernieuwing Kronenburg (Arnhem)

Bekijk de opdracht

Bewustwordings-
campagne tegen discriminatie

Gemeente Hardenberg
Bekijk de opdracht

Omgevingswet? Zo uitgelegd!

Gemeente Zwartewaterland Detachering
Bekijk de opdracht

Emissievrij afval inzamelen in de binnenstad van Enschede

Gemeente Enschede Gedragsbeïnvloeding
Projectcommunicatie
Bekijk de opdracht

Omgevingsmanagement is ook ijsjes regelen

Dura Vermeer Omgevingscommunicatie
Bekijk de opdracht

Campagne tegen fietsoverlast in het centrum van Raalte

Gemeente Raalte Gedragsbeïnvloeding
Strategie en proces
Bekijk de opdracht