Wateroverlast, droogte en hittestress tegengaan

Provincie Overijssel en Gemeente Raalte Gedragsbeïnvloeding
Klimaatadaptatie
Strategie en proces
Bekijk de opdracht

Samenwerken aan riviernatuur

GROW (samenwerking van o.a. Arcadis en Antea Group) Participatie
Projectcommunicatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Met de regio in gesprek over het klimaat

Fluvius Klimaatadaptatie
Strategie en proces
Events met inhoud
Bekijk de opdracht

Hoe krijg je
het gesprek op
gang?

Waterschap Drents Overijsselse Delta Participatie
Klimaatadaptatie
Strategie en proces
Bekijk de opdracht

Planten in plaats van tegels. Maak
het klimaat bespreekbaar!

Twents waternet Projectcommunicatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Van gevel
tot gevel op
de schop

Gemeente
Enschede
Projectcommunicatie
Omgevingscommunicatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht