Wateroverlast, droogte en hittestress tegengaan

Provincie Overijssel en Gemeente Raalte Participatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Samenwerken aan riviernatuur

GROW (samenwerking van o.a. Arcadis en Antea Group) Participatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Met de regio in gesprek over het klimaat

Fluvius Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Hoe krijg je
het gesprek op
gang?

Waterschap Drents Overijsselse Delta Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Planten in plaats van tegels. Maak
het klimaat bespreekbaar!

Twents waternet Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht

Grote straat
gaat van gevel
tot gevel op
de schop

Gemeente
Enschede
Omgevingscommunicatie
Klimaatadaptatie
Bekijk de opdracht