Behoeften-
onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing

Provincie Overijssel

Vrijkomende stallen en schuren op het platteland: het kan zorgen voor verpaupering, ondermijning en het is natuurlijk zonde om deze gebouwen leeg te laten staan. Hoe kun je de eigenaren van deze stallen en schuren stimuleren om hun gebouwen aan te pakken? Waarom komen ze niet of juist wel in actie? En waar hebben ze behoefte aan?

In het najaar van 2021 deden Marcel en Suzan in opdracht van provincie Overijssel onderzoek naar deze vragen. Ze organiseerden gesprekken en in samenwerking met onderzoeksbureau Prosu werden maar liefst 254 (gestopte en actieve) agrariërs uit Overijssel bevraagd met een telefonische vragenlijst. In het najaar van 2022 sloten we het onderzoek af met een presentatie over de resultaten aan de Overijsselse gemeenten.

Projectteam