Campagne tegen fietsoverlast in het centrum van Raalte

Gemeente Raalte

Campagne tegen fietsoverlast in het centrum van Raalte

Gemeente Raalte heeft een nieuw beleid op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Eén van de speerpunten: we willen niet met het vingertje wijzen en boetes uitdelen. Maar we willen vooral preventief handhaven en laten zien hoe het dan wél moet. Hoe brengen we deze boodschap richting bewoners? Daar mochten we vanuit COMcept, samen met VILLA5, mee aan de slag.

Evelien is samen met Dennis van VILLA5 aan de slag gegaan met een communicatiestrategie die als basis dient voor alle communicatie-uitingen rondom vergunningen, handhaving en toezicht. Daarin hebben zij ook inzichten op het gebied van psychologie en gedragsverandering meegenomen. Uit deze strategie kwam de slogan ‘zo doen we dat!’, die als kapstok dient voor alle communicatie-uitingen en op een positieve manier laat zien wat het gewenste gedrag is. 

Samen met de vormgevers van VILLA5 mochten we de strategie verder uitwerken in een creatief concept. Want gemeente Raalte wilde de strategie toepassen op een concreet thema: overlast van fietsers in het centrum van Raalte, wat eigenlijk een voetgangersgebied is. In het creatief concept hebben we nagedacht over de uitstraling, kleurgebruik, het gebruik van beeld en typografie van de communicatie-uitingen. Met als resultaat: de campagne ‘Zo doen we dat!’, die gemeente Raalte uiteindelijk in het centrum van Raalte heeft toegepast. 

Zonder plan geen goede campagne. Wij worden er blij van als we mogen werken aan een goede communicatiestrategie, maar we worden extra blij als we dit plan ook nog creatief mogen uitwerken. Met als resultaat: een campagne die niet alleen nu, maar ook in de toekomst te gebruiken is.