Communicatie en participatie bij wijkvernieuwing Kronenburg (Arnhem)

Roelofs en COMcept slaan de handen ineen en gaan samen aan de slag voor gemeente Arnhem. Dat doen zij in het kader van de wijkvernieuwing van Kronenburg, een wijk gelegen in het hart van Arnhem-Zuid, een levendige wijk boordevol potentieel. COMcept biedt met name ondersteuning bij projecten die vragen om intensieve omgevingscommunicatie en participatie met bewoners en andere stakeholders.

Wijkvernieuwing
Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, vindt er in de komende jaren een overgang plaats naar meer groen en minder verharde oppervlakken. Verder komen er verbeterde fiets- en wandelpaden, waardoor de mobiliteit in de wijk verbetert. Ook komen er nieuwe ontmoetingsplaatsen. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd woningaanbod met verschillende soorten woningen en innovatieve woonconcepten. Winkelcentrum Kronenburg verandert in een groter centrum met meer diensten en er komen betere verkeersroutes voor auto’s.

Rol van COMcept
Om deze projecten in de openbare ruimte te realiseren heeft de gemeente Arnhem met Roelofs een langdurige samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. Gedurende een periode van maximaal 11 jaar werkt Roelofs samen met de gemeente Arnhem aan het creëren van een groene en aantrekkelijke buitenruimte in Kronenburg. Collega Randy ondersteunt Roelofs en daarmee ook gemeente Arnhem bij verschillende communicatie- en participatievraagstukken die tijdens deze langdurige samenwerking en bij vele uitdagende projecten plaatsvinden.

Participatie in de wijk
Een aantal projecten die plaatsvinden vragen om – al dan niet verplicht om – participatie. De mate van participatie hangt af van de omvang en de impact die een project heeft op de wijk. Om een goede participatiestructuur te ontwikkelen maakt Randy gebruik van de ‘Relevant Gesprek®-methodiek’. Ook helpt Randy bij de uitvoering van de participatietrajecten.

Communicatie
Het goed informeren van buurtbewoners en andere stakeholders vraagt om een goede interne en externe communicatie. Wat moet wanneer aan wie worden gecommuniceerd en hoe doen we dat? In samenwerking met Roelofs en gemeente Arnhem geeft Randy de communicatiestrategie verder vorm. We leggen de vorm en kaders vast in een communicatieplan en maken we een contentkalender. Door intern goed af te stemmen wat extern moet gebeuren, zijn alle betrokkenen altijd goed op de hoogte van alle ontwikkelingen die de komende 11 jaar in Kronenburg plaatsvinden.

Meer weten over het project? Kijk ook bij:

Projectteam