Communiceren, Informeren, Participeren

Regionale Energie Strategie (RES)
Cleantech Regio

Communicatieadvies

In de Cleantech Regio werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen, de waterschappen ‘Rijn en IJssel en ‘Vallei en Veluwe’ en de provincie Gelderland aan de Regionale Energie Strategie (RES). In deze strategie staat beschreven hoeveel opwerk van zon- en windenergie de Cleantech Regio wil realiseren, om bij te dragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

 

Job startte in 2021 als communicatieadviseur voor de Cleantech Regio om te adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van de RES. De RES is een regionale strategie die lokaal gedragen moet worden. Job begeleidde daarom verschillende overleggen met betrokken gemeenten. Daarnaast adviseerde hij de Cleantech Regio over de vormgeving van de eerste RES (de ontwerp-RES). De RES is een product van de regio voor de regio. De focus lag daarom op een gedegen, maar leesbaar eindproduct. De RES 1.0.

De RES Cleantech Regio heeft inmiddels een nieuwe fase bereikt, de totstandkoming van de RES 2.0. Hierbij ligt de focus op lokale participatie en regionale afstemming. Hiervoor neemt Job plaats in een regionale werkgroep Governance & Participatie, om ervoor te zorgen dat participatiedoelstellingen helder en haalbaar zijn. De uitkomsten van deze werkgroep verwerkt hij in het communicatieplan voor het verdere verloop van de RES.