Daar zijn waar
de mensen zijn

Gemeente Twenterand

De vraag van de gemeente Twenterand: samen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders de nieuwe Agenda Duurzaamheid Twenterand vormgeven. Met de nadrukkelijke wens om er een agenda VAN Twenterand van te maken en geen agenda VOOR Twenterand.

 

Wij hadden als opgave om een proces in gang te zetten waar mensen graag hun (inhoudelijke) bijdrage aan wilden leveren, maar waar ze vervolgens in de uitvoering ook een stuk eigen verantwoordelijkheid oppakken. Want pas dan is er sprake van participatie.

De kern van de strategie was: Daar zijn waar de mensen zijn, in de omgeving waar ze zich prettig voelen. Kom zoveel mogelijk op de plekken waar ze offline en online toch al bij elkaar komen. Op deze manier is het mogelijk om echt in gesprek te gaan over duurzaamheid.

We hebben gekozen voor een campagneachtige aanpak met een aansprekend concept: Duurzaam DOEN! Een duidelijke kapstok dat concreet vertaalt waar we met z’n allen aan werken. Een concept waar de drie thema’s, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie goed in passen. Net als de invulling van de agenda, want wat DOEN we nu al? Wat zouden we moeten DOEN? En hoe gaan we dat DOEN?

Het participatietraject Duurzaam DOEN! kreeg vorm in verschillende bijeenkomsten die plaatsvonden in de duurzaamheidsmaand. Tijdens deze maand werden verschillende activiteiten georganiseerd zoals een energieatelier, ondernemers- en inwonersbijeenkomsten, duurzaamheidstafels met partners en een duurzaamheidskatern in de lokale krant. En als kers op de taart een duurzaamheidsconferentie om de duurzaamheidsmaand af te sluiten.

Deze bijeenkomsten en activiteiten leverden stuk voor stuk input op voor de agenda. Meer dan 250 mensen hebben meegedacht en -gepraat. We ondersteunden de gemeente bij de uitwerking van alle input en het opstellen van de Agenda Duurzaam Twenterand 2018-2022.

Projectteam