De weg naar Fijnder

Gemeente Berkelland

Sinds 1 januari 2022 hebben de organisaties Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost (WBO) hun krachten gebundeld. Samen vormen ze een nieuwe organisatie en een nieuw merk: Fijnder, werkleerbedrijf Oost-Achterhoek. Fijnder zet zich proactief in voor een zo optimaal mogelijke deelname van de Achterhoekse inwoners aan de samenleving. Dat doen ze samen met andere ketenpartners in het sociaal domein. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde.

Collega’s Job en Annemijn zijn vanaf 1 januari 2022, het startpunt van Fijnder, betrokken bij het traject. We stelden een duidelijk communicatieplan op om het merk zowel intern als extern stevig neer te zetten en uit te rollen. Momenteel houden we ons bezig met de uitrol van dit plan. Hieronder valt bijvoorbeeld de korte workshop ‘Hoe praat Fijnder?’. Vanuit de gedachte ‘intern beginnen is extern winnen’ hebben we tijdens de medewerkersbijeenkomst een beknopte versie van het communicatieconcept van Fijnder gepresenteerd. Het doel: medewerkers handvatten geven zodat zij in hun communicatie en werkzaamheden het gevoel van Fijnder kunnen uitdragen.

Naast de uitrol van de communicatie-aanpak rondom de interne communicatie van Fijnder zijn we ook betrokken bij de externe communicatie. Zo hebben we de Grand Opening van de nieuwe locatie voor samenwerkingspartners op 11 mei 2022 mede-georganiseerd. We hebben daarvoor een speciale aanmeldpagina op de website aangemaakt, etiketten ontworpen voor de speciale ‘Fijnder biertjes’ en het draaiboek opgezet. Natuurlijk waren we tijdens deze feestelijke opening aanwezig om het evenement te coördineren en om content voor sociale media te maken en delen. Na het evenement kregen de gasten de eerste editie van het ‘Fijnder magazine’ mee naar huis. Voor dit magazine hebben we de redactie en vormgeving verzorgd. In deze eerste editie vertellen verschillende medewerkers over hun functie en over waar Fijnder voor staat.

De komende tijd zullen we ons bezig blijven houden met de uitrol van het communicatieplan en zullen we adviseren en ondersteunen bij andere incidentele communicatievraagstukken.

Foto’s door Guido Bogert

Projectteam