Een frisse visie voor Domein Beheer

Gemeente Raalte

Een frisse visie voor Domein Beheer gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Domein Beheer. Daar zijn ze trots op! Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Er was behoefte aan houvast om nog doelgerichter te kunnen ontwikkelen. Vanuit die behoefte is de gemeente Raalte bij COMcept gekomen met de vraag of wij een visie voor Domein Beheer wilden ontwikkelen.

Collega’s Mariëlle en Marcel zijn eerst aan de slag gegaan met een procesaanpak om te komen tot een goede visie. Na afstemming met een begeleidingsgroep konden zij beginnen met het ontwikkelen van de daadwerkelijke visie.

De visie Domein Beheer hebben wij in samenwerking met alle medewerkers van dit domein gemaakt. Een begeleidingsgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van medewerkers van de verschillende clusters, heeft gestuurd op inhoud en het proces. In september 2022 zijn  Mariëlle en Marcel begonnen met een verkenning van de gewenste ontwikkelthema’s. Deze hebben ze besproken in de clusters, waarbij alle medewerkers konden meepraten. De volgende stap was het organiseren van vijf deelsessies. In elke sessie werd een ander thema besproken: participatie en communicatie, samenwerking, de buitenruimte: nu & later, de buitendienst van de toekomst en digitalisering met een menselijke maat. De deelname aan deze sessies was groot. We kijken met veel trots terug op een grote betrokkenheid. Met de opgehaalde input uit de sessies hebben we de visie geschreven, besproken met de begeleidingsgroep en in december gepresenteerd.

Begin januari 2023 hebben we de visie Domein Beheer in rapportvorm en in een bondige en aantrekkelijke samenvatting opgeleverd.

 

Projectteam