Een relevant gesprek over flexwoningen in Ommen

Gemeente Ommen

Een relevant gesprek over flexwoningen in Ommen

Er zijn flinke wachtlijsten voor woningzoekenden. En voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. Denk aan starters, mensen die vanwege hun persoonlijke situatie (bijv. echtscheiding) een woning nodig hebben en statushouders. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd als woningzoekenden, maar hebben wel dringend een woning nodig. Gemeenten dringen deze wachttijden terug door meer nieuwbouwwoningen te bouwen. Maar dit kost tijd. Daarom zetten gemeenten ook in op nieuwe oplossingen, zoals flexwonen. Ook in Ommen is dit het geval. Samen met Vechtdal Wonen gaat de gemeente Ommen 50 flexwoningen realiseren voor de duur van 15 jaar. Maar hoe zorg je voor een zorgvuldig participatie- en communicatieproces met omwonenden? Tijd voor een Relevant Gesprek!

Vanuit COMcept is Evelien aangehaakt als communicatieadviseur voor gemeente Ommen. Met behulp van de methodiek Relevant Gesprek heeft zij samen met de projectgroep, bestaande uit medewerkers van gemeente Ommen en Vechtdal Wonen, een participatie- en communicatieaanpak gemaakt. In die aanpak staat waarom we in gesprek willen met omwonenden (is er daadwerkelijk sprake van participatie of alleen van informeren?), waarover we met omwonenden in gesprek gaan (en waarover niet), met wie we precies in gesprek gaan (wie zijn precies ‘omwonenden’?) en welke communicatiemiddelen we daarbij inzetten (welke vorm past hierbij?).

Het resultaat: een concrete aanpak die een fijn houvast biedt bij alle communicatie richting omwonenden. Waarmee we ervoor zorgen dat we een zorgvuldig proces doorlopen met omwonenden en goede verwachtingen managen over de onderwerpen waarvoor we in de buurt input willen ophalen. En waarmee we ook het College van B&W van tevoren goed konden meenemen in de stappen die we gingen zetten in communicatie & participatie richting de buurt.

Meer weten over dit project? Kijk op www.woneninommen.nl/flexwonen.

Projectteam