Met de regio in gesprek over het klimaat

Fluvius

Communicatiestrategie, advies en online bijeenkomst

Klimaatbestendig en waterrobuust. Dat is het doel van werkregio Fluvius, een samenwerking van zes gemeenten in Drenthe en de kop van Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Drenthe en provincie Overijssel. We organiseerden een online bijeenkomst, waarin de eerste stappen voor deze werkregio werden gezet. Verschillende sprekers vertelden over de wereld van klimaatverandering en weersextremen. Mariëlle ging als dagvoorzitter in gesprek met bestuurders over de opgave die voor ons ligt. De bijeenkomst werd afgesloten met verschillende interactieve sessies waarin deelnemers nadachten over de vervolgstappen.

Ook bij deze vervolgstappen ondersteunden we Fluvius. Zo organiseerde en voerde Marcel de eerste risicodialogen met belangrijke stakeholders. En schreven Mariëlle en Suzan een strategie voor klimaatcommunicatie en een aanpak voor risicodialogen in deze regio.

Projectteam