Met de regio in gesprek over het klimaat

Fluvius

Communicatiestrategie, advies en online bijeenkomst

Klimaatbestendig en waterrobuust. Dat is het doel van werkregio Fluvius, een samenwerking van zes gemeenten in Drenthe en de kop van Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Drenthe en provincie Overijssel. Begin juni organiseerden we een online bijeenkomst, waarin de eerste stappen voor deze werkregio werden gezet. Verschillende sprekers vertelden over de wereld van klimaatverandering en weersextremen.

Mariëlle ging als dagvoorzitter in gesprek met bestuurders over de opgave die voor ons ligt. En tijdens interactieve sessies dachten deelnemers na over de vervolgstappen. Ook de komende maanden blijven wij Fluvius ondersteunen. Zo organiseren en voeren Marcel en Laura van Buro Rondom de eerste risicodialogen met belangrijke stakeholders, schrijven Mariëlle en Suzan een strategie voor klimaatcommunicatie en gaan we aan de slag met een aanpak voor risicodialogen in deze regio.

Projectteam