Een complexe gebiedsverandering

Rijkswaterstaat
Provincie Overijssel
Provincie Flevoland

Omgevingscommunicatie en projectmanagement

Het IJsseldelta Programma is een grootschalige gebiedsverandering in de regio Kampen-Zwolle-Dronten. Het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle-Dronten. Het IJsseldelta programma bestaat in totaal uit vier projecten: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen.

Mooi om ook in de 2e fase dit programma van een goede communicatieaanpak te voorzien!

Al meer dan 10 jaar betrokken

Al meer dan 10 jaar is COMcept aangehaakt als communicatieadviseur bij dit programma. We zorgen voor de juiste communicatieaanpak en houden stakeholders op de hoogte van ontwikkelingen en wat er speelt. Zo nu en dan geven we betrokkenen een kijkje achter de dijken! Ook spelen we een belangrijke rol in de onderlinge afstemming met deelprojecten van dit programma. Een eenduidige boodschap is belangrijk, helemaal in zo’n groot project als deze. De neuzen één kant op!

Het programma is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1, Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, is begin 2019 afgerond. Marcel en Milou zijn hier vanaf de start als communicatieadviseurs bij betrokken geweest. Bij de oplevering, aan het einde van fase 1, haakte Kim ook aan.

Kim organiseerde vanuit Ruimte voor de River IJsseldelta een aantal events, als feestlijke afsluiter van fase 1. Zelfs Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander kwam op bezoek. Meer hierover lees je hier.

Communicatieadvies in fase 2

Fase 2 loopt nu. Ook in deze 2e fase blijven we op communicatiegebied ondersteunen. In deze fase is naast waterveiligheid, ook bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Marcel en Kim blijven in fase 2 betrokken als communicatieadviseurs en regelen de onderlinge afstemming met de 4 deelprojecten. Daarnaast adviseren Marcel en Kim ook specifiek bij het project N307 Roggebot-Kampen. Kim is daarnaast nog communicatieadviseur bij het project Reevesluis.

Projectteam