Afvalcommunicatie, geen weggegooid werk!

Gemeente Enschede

Afvalcommunicatie, geen weggegooid werk!

Strategisch advies en hands-on ondersteuning

Sinds een aantal jaren adviseren en ondersteunen we de gemeente Enschede bij de dagelijkse communicatie van afvalinzameling in Enschede. We werken daarbij nauw samen met Twente Milieu, de afvalinzamelaar van de gemeente Enschede.

In 2020 waren er twee belangrijke beleidsveranderingen waarbij communicatie van groot belang was:

Inwoners Enschede kiezen zelf containers

Vanaf 1 januari 2020 is de afvalinzameling aan huis in Enschede gewijzigd. Laagbouwbewoners konden zelf kiezen welk afval zij wilden wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt en welk afval aan huis wordt opgehaald. Ook konden zij zelf het formaat van de container kiezen. Inwoners van laagbouw ontvingen thuis een brief en konden hun keuze doorgeven via een speciale website. In het najaar van 2020 vond er communicatie plaats rondom de wisseling van de containers. Deze communicatie hebben wij verzorgd.

Hoogbouw gaat ook gfe-afval scheiden

Vanaf 2021 kunnen inwoners van een hoogbouwwoning gfe-afval gescheiden inleveren. Hiervoor plaatsen de Gemeente Enschede en Twente Milieu in het najaar van 2020 ruim 300 gfe-verzamelcontainers bij hoogbouwlocaties.

Informatieplatform als alternatief voor fysieke bijeenkomsten
Normaal worden er inloopavonden georganiseerd, zodat inwoners de locatie van de containers kunnen bekijken en hier officieel op kunnen reageren. Dit was door corona helaas niet mogelijk. De gemeente vroeg ons om te helpen met een alternatieve communicatiemethode, zodat bewoners toch op de hoogte gehouden kunnen worden. We creëerden voor de gemeente een platform waar bewoners informatie vinden, filmpjes kunnen bekijken over hoe de verzamelcontainers werken, kunnen kijken waar in de buurt een gfe-verzamelcontainer wordt geplaatst en vragen kunnen stellen.

Daarnaast hebben we in samenwerking met VILLA5 een design uitgewerkt voor een bord dat op de nieuwe verzamelcontainer locaties wordt geplaatst.

Werkzaamheden op een rijtje:

  • Onderdeel van team afval
  • Structureel overleg, (strategisch) advies en algemene ondersteuning
  • Diverse inwoners campagnes
  • Social media
  • Vormgeving begeleiding
  • Interne communicatie (wethouder, raad)
  • Ondersteuning en advies bij woordvoering pers

Projectteam