Communicatie over duurzame mobiliteit bij Hogeschool Saxion

Hogeschool Saxion

Communicatie over duurzame mobiliteit bij Hogeschool Saxion

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs in Apeldoorn, Deventer en Enschede. De wereld wordt steeds slimmer. Elke dag verschijnen er nieuwe producten, diensten en oplossingen. Mensen blijven daarbij altijd centraal staan, ondersteund door technologie. Zo bereiden studenten zich voor op de toekomst. Get Ready For a Smart World!

In een grote instelling als Saxion waar Living Technology centraal staat is verandering een constante. Interne communicatie is daarom van groot belang. Vanuit COMcept is collega Corine betrokken bij verschillende interne communicatietrajecten op het gebied van project- en verandercommunicatie.

Strategisch, tactisch en operationeel aan de slag

Collega Corine werkt aan verschillende projecten met communicatieadvies op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Onze adviezen vertalen we ook zelf door in impactvolle communicatietools en -acties. Of het nu gaat om de vervanging van een systeem of een ingrijpend verandertraject: medewerkers moeten leren omgaan met een nieuwe situatie. We begeleiden deze projecten met interne communicatie en dat werpt zijn vruchten af!

Communicatie over duurzame mobiliteit

Een veeleisende omgeving vraagt een groot aanpassingsvermogen van organisaties als Saxion. Zo staat duurzaamheid hoog op de agenda bij Saxion. Saxion heeft de ambitie om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, haar mobiliteit (van medewerkers en studenten) volledig CO2-neutraal te hebben. Sinds het voorjaar van 2022 heeft Saxion een nieuw mobiliteitsbeleid met duurzaamheid als speerpunt: ‘ik kies en reis bewust’. Dit beleid is een belangrijke eerste stap in het realiseren van de duurzame doelen en ambitie op het gebied van mobiliteit. Corine is als communicatieadviseur betrokken bij dit verandertraject en adviseert Saxion over de communicatieaanpak. In communicatie vertalen we beleid en doelen naar concrete werksituaties, zodat medewerkers weten: ‘Wat betekent dit nu voor mij?’

Zorgvuldig communiceren over ingrijpende veranderingen

Corine adviseert ook bij projecten waarbij bepaalde systemen en processen gaan veranderen. De invoering van een nieuw systeem kan heel ingrijpend zijn voor medewerkers. Zij moeten volgens andere processen werken, omgaan met een nieuw systeem of er worden andere competenties gevraagd. Dit vraagt een zorgvuldige communicatieve begeleiding waarbij we gebruik maken van veranderpersona’s.

Projectteam