Pret met de
Omgevingswet!

Omgevingswet

Pret met de Omgevingswet

De Omgevingswet wordt ook wel de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet genoemd. Werkprocessen moeten worden bijgesteld, regels en wetten veranderen en er komt een nieuw digitaal stelsel waar ambtenaren mee moeten leren werken. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden van al het werk dat de Omgevingswet met zich meebrengt. Een boel regelwerk en taaie materie. Hoe zorg je ervoor dat het nog leuk blijft? Hoe bereid je jouw organisatie voor op de invoering? Wat moeten we regelen voor de participatieplicht? En hoe werken we straks met elkaar samen? Voor verschillende opdrachtgevers werken wij aan deze vragen.

Gemeente Raalte

Zo werkte Suzan voor een langere tijd aan communicatie over de Omgevingswet voor de gemeente Raalte. Hier lag de focus voornamelijk op het informeren en betrekken van collega’s en gemeenteraad bij wat de Omgevingswet voor hen betekent en hoe de komende jaren wordt toegewerkt naar het omgevingsplan. Ook organiseerde Suzan verschillende trainingsdagen en interessante presentaties over het thema voor communicatieadviseurs van verschillende andere gemeenten.

Gemeente Zwartewaterland

Collega Annemijn is al ruim een jaar aangehaakt als communicatieadviseur bij het programmateam van gemeente Zwartewaterland. In het begin hield ze zich vooral bezig met de interne communicatie. Zorgen voor betrokkenheid van collega’s bij de Omgevingswet. Er werd een nieuwe intranetpagina ingericht met basisinformatie over de Omgevingswet. Daarnaast werd er elke twee weken een blog geüpload waarin een van de leden aan het programmateam aan het woord kwam. Zo konden zij hun kijk op de Omgevingswet met collega’s delen.

Op dit moment worden er plannen uitgewerkt over hoe de gemeente Zwartewaterland externen bij de Omgevingswet kan betrekken. Denk aan het maken van interessante en pakkende video’s die de verschillende thema’s van de Omgevingswet belichten. Daarnaast moeten veel websiteteksten over het aanvragen van vergunningen na de ingangsdatum worden aangepast.

Provincie Overijssel

Maryse werkt sinds eind 2022 aan de communicatie over deze nieuwe wet vanuit Provincie Overijssel. Hier ondersteunt ze de communicatieadviseur en werkt ze vooral mee aan de uitvoering. Collega’s moeten betrokken worden bij wat de Omgevingswet voor hen betekent. Daarnaast helpt Maryse bij de organisatie van de ‘Week voor de Omgevingswet’.

Gemeente Bronckhorst

Een andere opdrachtgever is Gemeente Bronckhorst. Deze gemeente in de Achterhoek bereidt zich al een tijdje voor op de komst van de Omgevingswet. Zo zijn de bestemmingsplannen van het gebied al samengevoegd en verwacht de gemeente nu al dat initiatiefnemers de buurt betrekken bij hun plannen. Ook heeft de gemeente in de afgelopen jaren een omgevingsvisie ontwikkelt die gaat over hoe ze op lange termijn omgaan met grote opgaven binnen de omgeving. Want wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de inwoners en wat kunnen ze er mee? En wat is een geschikte manier om inwoners en ambtenaren goed te informeren over deze wet? Collega Simone zorgt ervoor dat beide een actieve rol krijgen binnen de nieuwe wet.

Ook aan de slag met communicatie over de Omgevingswet?

Projectteam