Samenwerken aan riviernatuur

GROW (samenwerking van o.a. Arcadis en Antea Group)

Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Rijkswaterstraat (RWS) de opdracht om de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied.

Daarom worden er maatregelen getroffen in de uiterwaarden van de rivieren in Oost-Nederland. GROW, een samenwerking van o.a. Arcadis en Antea Group, doen hiervoor de planstudie (ontwerpfase). De omgevingsmanagers van GROW werken samen met direct betrokkenen, partners en de bredere omgeving aan het proces van Ecologisch Idee naar schetsontwerp en voorlopig ontwerp. Ons is gevraagd om dit proces en de afstemming met RWS communicatief te ondersteunen.

Onze collega Simone Willers werkt een aantal uur per week als communicatieadviseur voor het project. Zij is de schakel tussen de communicatieadviseur(s) van RWS, het door hun ingezette communicatiebureau en de zes omgevingsmanagers van GROW.

Simone zorgt ervoor dat de communicatie van RWS en GROW op een eenduidige manier naar buiten gaat. Verder ondersteunt zij de omgevingsmanagers bij de organisatie publieksbijeenkomsten en is ze sparringspartner voor hen op gebied van communicatie en participatie. Ook ontwikkelt ze in samenwerking de communicatiemiddelen en ze neemt deel aan het redactieoverleg van de website samenwerkenaanriviernatuur.nl

Projectteam