De beek
terug naar
Enschede!

Stadsbeek Enschede

Communicatieadvies en omgevingsmanagement

Stortbuien en hoge grondwaterstanden zorgden in de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede voor flinke wateroverlast. Gemeente Enschede pakte deze wateroverlast aan door de beek terug te brengen in de stad, de stadsbeek!

Mariëlle en Suzan waren omgevingsmanager en communicatieadviseur voor het bouwteam dat bestaat uit de gemeente Enschede en aannemer Dura Vermeer. Mariëlle schreef het communicatieplan en organiseerde in tijden van corona een online informatiebijeenkomst om alle omwonenden te informeren over de komende werkzaamheden. Daarnaast waren Mariëlle en Suzan aanspreekpunt voor de ondernemers en omwonenden, stemden ze de bereikbaarheid af met de omgeving, verzorgden ze alle communicatie van het project en waren ze adviseur op het gebied van omgeving en communicatie voor het bouwteam.

Projectteam