De beek komt
terug naar
Enschede!

Stadsbeek Enschede

Communicatieadvies en omgevingsmanagement

De wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede staan met stortbuien en door hoge grondwaterstanden flink onder water. Gemeente Enschede pakt deze wateroverlast aan door de beek terug te brengen in de stad, de stadsbeek! Mariëlle is omgevingsmanager en communicatieadviseur voor het bouwteam dat bestaat uit de gemeente Enschede en aannemer Dura Vermeer. Ze schreef het communicatieplan en organiseerde in tijden van corona een online informatiebijeenkomst om alle omwonenden te informeren over de komende werkzaamheden. Daarnaast is ze aanspreekpunt voor de ondernemers en omwonenden, stemt ze de bereikbaarheid af met de omgeving, verzorgt ze alle communicatie van het project en is ze de adviseur op het gebied van omgeving en communicatie voor het bouwteam.

Projectteam