Top idee? Kom ermee!

Jongerencampagne gemeente Assen

De gemeente Assen wil graag met haar jongeren in gesprek om hun ideeën over de stad op te halen. En voor de uitvoering van deze ideeën hebben zij een budget: het jongerenbudget! Maar liefst €100.000 per jaar voor de komende drie jaar. Jelma heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van deze jongerencampagne met de naam: Top idee? Kom ermee!

Stimuleren van jongerenparticipatie
Gemeente Assen had de wens om jongeren te informeren en te stimuleren om actief deel te nemen aan de campagne. Zij konden elk gewenst idee indienen, of dit nou was op het gebied van sport, cultuur of ontmoeten. Het belangrijkste van de campagne was dat jongeren zich betrokken voelden bij de stad Assen en dat zij de mogelijkheid kregen om hun stem te laten horen.

Bewustzijn en enthousiasme creëren onder jongeren
Jelma was verantwoordelijk voor de input van de communicatie via verschillende kanalen, zowel offline als online.


Offline middelen: 
  • Posters
  • Flyers
  • Banners
  • Toiletreclame
  • Ansichtkaarten
  • Persberichten en artikelen voor de krant

Online middelen: 
  • Teksten op de website aanpassen naarmate het project vorderde

Om tot het juiste ontwerp van deze middelen te komen, was Jelma veel in contact met vormgevers en ontwerpers en gaf hen gedetailleerde instructies over de inhoud, stijl en boodschap van de communicatiemiddelen. In deze middelen stond aangegeven hoe jongeren een idee konden indienen, namelijk via de Parta-app. Dit is een app waar alle ideeën van jongeren werden gepresenteerd en waar andere jongeren op de ideeën konden stemmen.
 
Ideeën realiseren
Na alle inzendingen is een ideeënfestival georganiseerd. Op het ideeënfestival kwamen alle jongeren samen die een idee hadden ingediend in de app. Samen met experts dachten ze hier hun idee verder uit en zetten ze de puntjes op de i. Na het finetunen van alle ideeën tijdens dit festival, werden de ideeën geüpload in de app. Hierna konden alle andere jongeren uit Assen stemmen op het idee dat zij het beste vonden. Tijdens het slotevent werd het beste idee bekend gemaakt. Hier waren alle jongeren uitgenodigd.

De winnaars van het ideeënfestival voeren hun ideeën nu uit! Dit is een unieke vorm van jongerenparticipatie, omdat de gemeente geld beschikbaar stelt voor ideeën voor jongeren en de jongeren uit Assen ook zelf laat kiezen welke ideeën er uitgevoerd gaan worden. De gemeente biedt ondersteuning waar nodig, maar geeft de jongeren de ruimte en verantwoordelijkheid om hun ideeën te realiseren. Rond de zomer van 2024 worden de eerste ideeën door de jongeren gerealiseerd.