Projecten letterlijk in beeld brengen

Twente Board

Twente Report

De Twente Board staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

Dit doet de Twente Board onder andere met de investeringsprogramma’s Agenda voor Twente (fundament) en Regio Deal Twente (versneller). Onder de noemer ‘Investeren in Twente’ wordt door beide programma’s gericht geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Om enerzijds zichtbaar te zijn waarin geïnvesteerd wordt en anderzijds verantwoording af te leggen, denken wij mee hoe de Twente Board dit inzichtelijk, begrijpelijk en helder kan doen. En hoe we dat aantrekkelijk vorm kunnen geven.

Twente Report
Om de projecten van de Agenda voor Twente in letterlijk in beeld te brengen, bedachten wij Twente Report. In een serie van zes korte video ‘s (2 min.) staat in elke video het persoonlijke verhaal van iemand centraal die vertelt over de invloed die het betreffende project heeft (gehad) op zijn of haar leven, werk, bedrijf en/of op de maatschappij.

We dachten mee over de insteek van het verhaal, schreven het script, regelden alles rondom de opnames, gingen met de videograaf op pad en zorgen voor oplevering van de video’s en het publicatieplan. De video’s werden goed ontvangen; de kijkers (waaronder veel raadsleden) zagen door de bril van de hoofdrolspeler direct de meerwaarde van het betreffende project in.

Voortgangsrapportage Investeren in Twente
Het is belangrijk om stakeholders op de hoogte te houden van de voortgang van de projecten; hiermee legt de Twente Board verantwoording af over de regionale investeringen. COMcept dacht in 2020 mee over het integreren van de rapportages van beide investeringsprogramma’s en ontwikkelde een nieuw concept. In 2021 staat de doorontwikkeling van de voortgangsrapportage centraal waarbij de nadruk komt te liggen op de juiste balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve content en het maken van keuzes over relevante informatie voor de rapportage. We zijn ook aangehaakt voor het meedenken over en begeleiden en stroomlijnen van het proces om de juiste informatie, via de juiste bron op het juiste moment op te halen. En daarna deze (project)informatie te screenen en te vertalen naar begrijpelijke en relevant content. We managen dus als het ware het hele project, in samenwerking met collega’s van de Twente Board Development.

Projectteam