Planten in plaats van tegels. Maak
het klimaat bespreekbaar!

Twents waternet

Communicatiestrategie en hands-on advies

Hoe zorg je ervoor dat inwoners planten in plaats van tegels in hun tuin aanleggen? Hoe betrek je je collega’s bij het thema klimaatadaptatie? Hoe organiseer je een klimaatdialoog? In opdracht van werkregio Twents waternet werken we aan deze vragen. 

 

Marcella en Marcel schreven de communicatiestrategie en Suzan en Mariëlle zorgen nu voor de uitrol, waarbij we de 14 Twentse gemeenten en het waterschap ondersteunen bij hun communicatie over klimaatadaptatie.

We ontwikkelden een publiekscampagne en maakten hiervoor een toolbox vol met middelen, zodat de gemeenten en het waterschap hiermee aan de slag kunnen! Ook helpen we hen bij het zetten van de stappen volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervoor ontwikkelden we een publiekscampagne en gingen we aan de slag met een intern en extern klimaatdialogenKOMPAS. In oktober 2020 organiseerden we de Twentse Klimaatpraat Online. Een programma van twee maand, die bestond uit inspiratiesessies, klimaattafels en een Resultaatpraat over klimaatadaptatie met verschillende professionele stakeholders uit de sectoren zorg, bouw, infra, groen, landbouw en natuur.

Projectteam

Projectteam