Voldoende drinkwater voor nu en later

Vitens

Voldoende drinkwater voor nu en later

Door onder andere bevolkingsgroei en klimaatverandering is er steeds meer vraag naar drinkwater.

Voldoende drinkwater voor nu en later. Dat is de opgave waar Vitens voor staat. Door onder andere bevolkingsgroei en klimaatverandering (langere periodes van droogte en hitte) is er steeds meer vraag naar drinkwater. Vitens moet daarom op zoek naar gebieden en mogelijkheden om meer drinkwater te kunnen winnen. Dan pomp je toch wat extra water op of boor je nieuwe putten, zou je zeggen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Er komt namelijk heel wat kijken bij het winnen van drinkwater. En goede communicatie met de omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Vanuit COMcept zijn we betrokken bij twee Vitens-projecten: Fikkersdries en Hammerflier.

Beide projecten hebben hetzelfde uitgangspunt: er is meer drinkwater nodig. In het gebied Hammerflier (bij Den Ham in Twente) kijkt Vitens of er vanuit de vergunde drinkwaterwinning meer drinkwater kan worden gewonnen. En in Fikkersdries (bij Driel in de Betuwe) wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om binnen een vergunning meer drinkwater te kunnen winnen. Het opstarten of uitbreiden van drinkwaterwinning betekent iets voor de omgeving en kan gevoelig liggen. Hoe ga je om met mensen in de omgeving die bang zijn voor schade aan hun woningen door lagere grondwaterstanden? Hoe ga je in gesprek met agrariërs die afhankelijk zijn van grondwater voor hun gewassen? En hoe houden we alle belangen in de omgeving in beeld en zorgen we dat betrokkenen zich gehoord voelen?

En daar komen we als COMcept om de hoek kijken. Want wij houden wel van een communicatie-uitdaging. Evelien is als communicatieadviseur betrokken bij beide projecten en adviseert Vitens over het participatieproces en de communicatieaanpak. En we houden het natuurlijk niet alleen bij een advies, maar we helpen ook bij het vertalen van technisch ingewikkelde materie naar communicatie die iedereen snapt. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van een nieuwsbrief en infographics.

Projectteam