Hoe krijg je
het gesprek op
gang?

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Communicatiestrategie en eventorganisatie

Expeditie Watervisie 

De watervisie laat zien waar het waterschap voor staat en wat de omgeving van het waterschap mag verwachten, als samenwerkingspartner in het licht van de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij ondersteunden en adviseerden bij het ontwikkelen van de watervisie. Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseerden wij een werkconferentie, waarbij het waterschap met de omgeving in gesprek ging over verschillende trends en ontwikkelingen, de rol die de omgeving daarin van het waterschap verwacht en de rol die de omgeving voor zichzelf daarin ziet. Ook werden de kansen voor samenwerking besproken. Door middel van op maat gemaakte creatieve sessies en een inspirerende lezing van Reinier van den Berg, hielpen wij de dialoog met de omgeving op gang te brengen. Het resultaat? Een rijke opbrengst met inhoud voor de watervisie van Waterschap Drents Overijsselse Delta!

Projectteam