Windenergie in Almelo, Tubbergen en Twenterand

Gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand

Het gebied waar de grenzen van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) elkaar raken, is kansrijk voor windmolens. Dat komt naar voren uit de Regionale Energie Strategie (RES) Twente 1.0.

De drie gemeenten en de provincie Overijssel hebben de handen in een geslagen om samen een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in dit gebied te doen. In dit onderzoek, worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht, zoals landschappelijke voorwaarden, technische aspecten, gezondheid en de mogelijkheden voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van lusten en lasten. Via dialoog en communicatie willen de samenwerkingspartners gezamenlijk de omwonenden en andere stakeholders informeren én nauw betrekken om hun ideeën, zorgen en belangen in te kunnen brengen in het verkennende onderzoek. COMcept is gevraagd om hen op het gebied van communicatie en participatie te adviseren en ondersteunen.

Onze collega’s Marcel en Mariëlle werken, samen met de werkgroep communicatie van ATT, aan een gebiedsgerichte communicatieaanpak. Het is vooral belangrijk dat de omgeving zich gehoord en verbonden voelt en de gelegenheid krijgt om op onderdelen mee te denken, zorgen uit tes preken en perspectieven te benoemen. Daarnaast moet de communicatie in deze gemeentegrensoverschrijdende samenwerking gelijktijdig en eenduidig zijn. Het komende half jaar, tot de zomer van 2022, zetten we in op het delen van informatie en het faciliteren van dialogen met de directe omgeving en belanghebbenden.

Wij adviseren de werkgroep communicatie & participatie ATT, werken in samenwerking met hen een gebiedsgerichte communicatieaanpak voor hen uit en faciliteren hen met communicatiemiddelen.

Projectteam