Relevant Gesprek®

Blauwdruk voor een participatie met resultaat

Er wordt wat afgepraat. Maar luisteren we ook echt naar elkaar? Halen we op wat we nodig hebben om goede plannen of beleid te maken? Hebben we alle betrokkenen met hun belangen in beeld zodat er een zorgvuldig afgewogenbesluit kan worden genomen? En: hebben we tijdens het hele participatieproces voldoende aandacht voor de menselijke maat?

De visie achter de methodiek Relevant Gesprek® is dat elk gesprek relevant moet zijn voor de deelnemer(s). Is een gesprek niet relevant voor de deelnemer? Dan zal hij/zij niet meedoen. Stel je niet de relevante vragen? Dan levert het gesprek niet op wat je nodigt hebt. Of de wederzijdse verwachtingen of zelfs het vertrouwen lopen een deuk op. De methodiek helpt je die relevantie te vinden. En ook te behouden tijdens het participatieproces.

Door deze methodiek te volgen en daar met elkaar achter te staan, weten we waarover we in gesprek willen, wordt duidelijk op welk moment we met welke personen in gesprek moeten en welke mate van invloed zij hebben. En we scheppen de juiste verwachtingen. Kortom: door gebruik te maken van deze methodiek werken we toe naar een relevant gesprek en een zorgvuldig doorlopen participatieproces.

Het proces is verdeeld in twee stappen: de aanpak en de uitvoering. Zonder een aanpak, met de juiste keuzes, kun je niet sturen. We vragen aandachtig uit waarom, waarover, met wie en hoe we in gesprek gaan. Als de opdrachtgever akkoord is met deze aanpak, vertalen we deze naar een realistisch stappenplan met een goede taakverdeling.

Onze collega’s zijn gecertificeerd voor het toepassen van de methodiek Relevant Gesprek en hebben dat bij verschillende participatieprocessen al ingezet. Daarnaast kunnen we ook Fasterclasses en trainingen verzorgen voor colleges, raden en ambtelijke organisaties.

Ook graag “het relevante gesprek” voeren rondom projecten en beleidsprocessen? Neem dan contact op. We komen graag vrijblijvend langs. Meer weten over de methodiek Relevant Gesprek? Kijk op www.relevantgesprek.nl.