Met een frisse blik, vliegensvlug van
waarde zijn

Regio Twente

Communicatieadvies

De Regio Twente is een samenwerkingsverband van 14 Twentse gemeenten. Vanaf 2019 versterkt Debbie als interim communicatieadviseur het team communicatie van Regio Twente. In die rol heeft ze sinds het begin diverse opdrachten in haar portefeuille. Van het maken van communicatieplannen voor projecten en het ondersteunen van het communicatieteam tijdens de coronacrisis, tot het meedenken en adviseren over (her)positionering en communicatie van de investeringsprogramma’s: Agenda voor Twente en Regio Deal Twente. Op dit laatste ligt, onder de noemer ‘Investeren in Twente’*, in 2020 haar focus. Helemaal nu de strategie van de Twente Board herijkt (waar beide programma’s onder vallen) en het merk ‘Twente’ samen met Twente Branding meer en anders geladen gaat worden.

Vanuit COMcept denken we mee hoe we bijvoorbeeld de behaalde resultaten beter kunnen laten zien en hoe we met een contentstrategie de verhalen van Investeren in Twente krachtiger kunnen communiceren en beter kunnen laden.

Investeren in Twente*
De investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en Regio Deal Twente maken zich, in samenwerking met de Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden, sterk voor slimme technologie, goede bereikbaarheid, sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Zodat Twente een topregio blijft om te wonen en te werken.

Het leuke van detachering: met een frisse blik vraagstukken aanvliegen